Tilskudd til ikke-statlige lufthavner

Staten har i utgangspunktet ikke ansvar for drift av lufthavner den ikke eier selv. Men siden noen av disse lufthavnene er nødvendige for å sikre et tilfredsstilende regionalt transporttilbud, kan Samferdselsdepartementet gi tilskudd til drift av ikke-statlige lufthavner.

Dagens tilskuddsordning dekker tilskudd til flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved de ikke-statlige lufthavnene Stord, Skien og Notodden lufthavner, og driftstilskudd til lufthavnene Stord og Ørland.

Ny ordning i 2016
Fra 1. januar 2016 blir det innført en ny tilskuddsordning til ikke-statlige flyplasser, som erstatter dagens ordninger. Tilskuddsomfanget vil være omtrent som i dag, men kriteriene for å kunne motta tilskudd vil bli endret. De ikke-statlige lufthavnene Ørland, Stord og Notodden har i 2015 blitt invitert til å søke om femårig tilskudd fra den nye ordningen.  

Følgende kriterier vil bli lagt til grunn for å være søknadsberettiget og for å avgjøre støttebeløpet:

  • lufthavnen må ha rute- og/eller chartertrafikk med minst en daglig avgang fem dager i uka eller tilsvarende trafikknivå på månedlig eller årlig basis
  • driftsbudsjett må være i balanse etter offentlig støtte og eventuelt bidrag fra eiere
  • tilskudd fra staten må være avgjørende for driften av lufthavnen
  • lufthavnen må ha en viss regional betydning
  • passasjerer må ha minst en times reiseveg til en statlig lufthavn eller til en annen ikke-statlig lufthavn uten tilskudd.
Til toppen