Feil og rettinger - Nasjonal transportplan 2018-2029

I brev fra samferdselsministeren til Stortinget av 15. mai 2017 går det frem at det dessverre er funnet feil i stortingsmeldingen.

Oversikten over disse feilene med rettinger som er sendt Stortinget, finner du her.