Nasjonal transportplan 2022-2033: Fylkesoversikter

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Dette skal gå til tiltak over hele landet. Her finner du en oversikt over tiltakene fordelt etter fylker.

Fylker:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Viken

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Viken gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Vestland

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Vestland gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Vestfold og Telemark

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Vestfold og Telemark gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Trøndelag

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Trøndelag gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Troms og Finnmark

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Troms og Finnmark gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Svalbard

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Svalbard gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Rogaland

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Rogaland gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Oslo

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Oslo gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Nordland

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Nordland gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Møre og Romsdal

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Møre og Romsdal gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Innlandet

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekke prosjekter de første seks årene av planen. For Agder gjelder det følgende prosjekter:

 • Nasjonal transportplan 2022-2033: Agder

  I ny Nasjonal transportplan legger regjeringen opp til å starte opp, gjennomføre og fullføre en rekkeprosjekter de første seks årene av planen. For Agder gjelder det følgende prosjekter: