Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonal transportplan 2022–2033 i arbeid

Her finner du oppdragsbrev og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med kommende Nasjonal transportplan 2022–2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges frem 2021.

Organisering av arbeidet

Styringsgruppen for NTP er ledet av Samferdselsdepartementet og består av ekspedisjonssjefene i departementet og lederne i virksomhetene som er direkte involvert: Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Avinor AS og Nye Veier AS.

I løpet av planprosessen vil Samferdselsdepartementet gi flere deloppdrag til virksomhetene. Svarene på deloppdragene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Deloppdragene og svarene blir tilgjengelig fra denne siden. Virksomhetene vil ikke som tidligere legge frem et felles grunnlagsdokument.

Departementet har opprettet en politisk kontaktgruppe for å sikre god dialog med regional og lokal forvaltning. Kontaktgruppen består av politisk nivå i fylkeskommunene, KS, de største bykommunene og Sametinget. Kontaktgruppen er politisk ledet av Samferdselsdepartementet.

Samferdselsdepartementet vil som en del av arbeidet med ny NTP invitere næringslivet og interessegrupper til innspillskonferanser, hvor blant annet de faglige utredningene vil være tema.

Informasjon om arbeidet videre, invitasjoner og tids- og møteplaner vil bli publisert på departementets nettsider fortløpende. For praktiske spørsmål kan NTP-prosjektet kontaktes via epost. Kontaktperson: Prosjektleder Jan Fredrik Lund.

Dokumenter

Et utvalg av dokumenter knyttet til det pågående arbeidet med NTP 2022-2033 blir fortløpende publisert her på Samferdselsdepartementets nettsted. Dokumenter knyttet til arbeidet med tidligere NTP-planfaser er tilgjengelig på det tidligere NTP-sekretariatets nettside: ntp.dep.no

Brev, bestillinger og oppdrag til virksomhetene og andre

-

 

 

Til toppen