Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Konkurranse om distribusjon av aviser på lørdager

Samferdselsdepartementet har utlyst en konkurranse om distribusjon av aviser i abonnement på lørdager, i områder hvor det i dag ikke er et avisbudnett. Fristen for å gi tilbud var 27. april 2016. Samferdselsdepartementet har mottatt to tilbud, fra henholdsvis Kvikkas og Posten Norge.

Avisbudnett i Norge

85 prosent av Norge er dekket av et avisbudnett. For å sikre distribusjon av aviser på lørdager i hele landet, vil Samferdselsdepartementet foreta et kjøp av avisdistribusjon for de resterende 15 prosentene av landet.

Gjennomføring av konkurransen

Konkurransen lyses ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser 21. januar, 2016. Da fristen for å gi tilbud i anbudskonkurransen om distribusjon av aviser på lørdager gikk ut 27. april hadde Samferdselsdepartementet mottatt to tilbud, fra henholdsvis Kvikkas og Posten Norge. 

Oppdatert: Pressemelding 1. juli 2016: Laurdagsdistribusjon av abonnementsaviser: Kvikkas.no tildelt tenestekonsesjon

Avtale

Samferdselsdepartementet tar sikte på å inngå avtale innen 1. juli 2016. Kontrakten skal vare i to år. Levering etter kontrakten skal starte en gang mellom 1. oktober 2016 og 7. januar 2017. Frem til oppstart vil Posten distribuere aviser i abonnement på lørdager.

Krav til tjenesten

Det stilles krav om at avisene skal være utlevert senest kl. 17.00 på lørdager. Tjenesten skal omfatte minst ni regionale innleveringspunkt, der avisene kan levere sine eksemplarer. Den som blir tildelt kontrakten, kan ikke ta mer betalt fra avisselskapene enn for tilsvarende distribusjon på andre ukedager.

Bakgrunn for konkurranse om distribusjon av aviser på lørdag

Som følge av ny postlov, som gjelder fra 1. januar 2016, har ikke Posten Norge lenger en plikt til å gå med post på lørdager. 

Les mer om konkurranseutlysning på Doffin

Nkoms rapport

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har laget en rapport til Samferdselsdepartementet, som beskriver markedet for distribusjon av aviser på lørdager. Les rapporten her.

 Dialogmøte

Til toppen