Nkoms rapport

Samferdselsdepartementet har i forbindelse med forberedelsene til konkurranse om distribusjon av aviser i abonnement i områder uten et avisbudnett på lørdager bedt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å beskrive markedet, utarbeide forslag til krav som skal stilles til tjenesten, samt forslag til vederlagsbestemmelser.

Nkoms rapport er tilgjengelig her.

Samferdselsdepartementet står helt fritt til å vurdere i hvor stor grad Nkoms forslag blir benyttet i utlysingen.