Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - NKOM

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) er en etat under Samferdselsdepartementet med ansvar for viktige tilsynsoppgaver innen postmarkedene og telemarkedene.

Tilsynsoppgavene omfatter blant annet kontroll av kvaliteten på tjenestene og sikring av konkurransen i deler av markedet.

Noen av de viktigste oppgaver:

 • føre kontroll med at lover, forskrifter og konsesjonsvilkår blir etterlevd
 • føre register over og ha tilsyn med aktørene på post- og teleområdet
 • ha tilsyn med utstederne av kvalifiserte elektroniske sertifikat
 • ha tilsyn med registerenheter som fordeler domenenavn under norske toppdomener
 • utarbeide forskrifter
 • forvalte autorisasjonsordninger
 • ha ansvaret for typegodkjenning
 • foreta marknedskontroll av teleutstyr
 • ha ansvaret for telestandardisering
 • ha ansvaret for radiofrekvensforvaltning
 • ha ansvaret for nummerforvaltning
 • bidra til økt teleberedskap og sikkerhet
 • ta del i internasjonalt arbeid
 • gi Samferdselsdepartementet råd

(Navneendring 1. januar 2015 - fra Post- og teletilsynet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)

Nettside

Til toppen