Ny postlov

Ny postlov trådte i kraft 1. januar 2016.

Den nye loven erstatter postloven fra 1996 og opphever Postens enerett på distribusjon av brev under 50 gram.

Leveringsplikten for grunnleggende posttjenester videreføres, med unntak av lørdag som omdelingsdag. Regjeringen vil sikre fortsatt lørdagsomdeling av aviser.

Den nye loven implementerer EUs tredje postdirektiv. 

Mer informasjon:

Prop. 109 L (2014-2015) Lov om posttjenester (postloven)

Postloven (Lovdata)

Funksjonsfordeling innen myndigheten etter postloven av 4. september 2015 nr. 91 (Lovdata)

Forskrift om post (postforskriften) (Lovdata)