Sikker i veitrafikken

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Tips om bruk av elsparkesykler

Den utstrakte bruken i flere norske byer viser at elsparkesykler er noe folk setter pris på, men samtidig har man sett enkelte utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er derfor noen enkle tips – som kan oppsummeres med å bruke vett og forstand i trafikken.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 inneholder totalt 136 konkrete tiltak som skal redde liv i veitrafikken.

Stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeidet: Samordning og organisering

Regjeringen la i 2016 fram en stortingsmelding som handler om samordning og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet. 

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Kjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler påvirker kjøreferdighetene negativt. Risikoen for ulykker i trafikken øker allerede ved 0,5 promille, og for førere med promille over 1,2 er det svært stor risiko for skade eller død i ulykke.

Prikker på førerkortet - kjenner du reglene?

Bryter du trafikkreglene, kan du få prikker på førerkortet. Vet du hva du får prikker for, og hvor mange?

Ressurser

Statens vegvesen

Utrykningspolitiet

Trygg Trafikk

Syklistenes Landsforening

Statens havarikommisjon for transport

Vegtilsynet