Sikker i veitrafikken

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Tips om bruk av elsparkesykler

Den utstrakte bruken i flere norske byer viser at elsparkesykler er noe folk setter pris på, men samtidig har man sett enkelte utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er derfor noen enkle tips – som kan oppsummeres med å bruke vett og forstand i trafikken.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2021 inneholder totalt 136 konkrete tiltak som skal redde liv i veitrafikken.

– Tiltaksplanen bygger på Nasjonal transportplan, og tiltakene skal sikre at vi har stø kurs mot nullvisjonen. Det handler om et bredt spekter av tiltak for å bidra til blant annet bedre veier, tryggere sjåfører, sikrere kjøretøy og mer bruk av teknologi, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan 2018-2029: Styrket innsats for trafikksikkerhet

- I Nasjonal transportplan 2018-2029 setter vi oss et mål om å redusere antallet drepte og hardt skadde i veitrafikken til maksimalt 350 innen 2030. Det er en reduksjon på om lag 60 prosent sammenlignet med perioden 2012-2015, sier samferdselsministeren.

Stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeidet: Samordning og organisering

Regjeringen la i 2016 fram en stortingsmelding som handler om samordning og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet. 

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Kjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler påvirker kjøreferdighetene negativt. Risikoen for ulykker i trafikken øker allerede ved 0,5 promille, og for førere med promille over 1,2 er det svært stor risiko for skade eller død i ulykke.

Prikker på førerkortet - kjenner du reglene?

Bryter du trafikkreglene, kan du få prikker på førerkortet. Vet du hva du får prikker for, og hvor mange?

Ressurser

Statens vegvesen

Utrykningspolitiet

Trygg Trafikk

Syklistenes Landsforening

Statens havarikommisjon for transport

Vegtilsynet