Sikker i vegtrafikken

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten.

Nasjonal transportplan 2018-2029: Styrket innsats for trafikksikkerhet

- I Nasjonal transportplan 2018-2029 setter vi oss et mål om å redusere antallet drepte og hardt skadde i veitrafikken til maksimalt 350 innen 2030. Det er en reduksjon på om lag 60 prosent sammenlignet med perioden 2012-2015, sier samferdselsministeren.

Ny stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeidet: Samordning og organisering

- Dette er første gang på nesten 30 år en regjering legger fram en stortingsmelding utelukkende om trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Slik straffes kjøring i narkotikarus

Kjøring i narko- og medikamentrus er et stort problem. Nye regler fastslår grenser og strafferammer.

Prikker på førerkortet - kjenner du reglene?

Bryter du trafikkreglene, kan du få prikker på førerkortet. Vet du hva du får prikker for, og hvor mange?

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

Tiltaksplanen gir en grundig framstilling av kunnskapsgrunnlag og forutsetninger for trafikksikkerhetsarbeidet, organiseringen av arbeidet og ulykkessituasjonen i Norge. Planen gir en samlet oversikt over tiltakene som skal gjennomføres i perioden. 

Ressurser

Statens vegvesen

Utrykningspolitiet

Trygg Trafikk

Syklistenes Landsforening

Statens havarikommisjon for transport

Vegtilsynet