Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Kjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler påvirker kjøreferdighetene negativt.

Oppmerksomheten, vurderingsevne og kritisk sans, planlegging og multitasking svekkes. Risikovilligheten kan øke, forvirring, økt impulsivitet samt endring av syn, hørsel, oppfattelse av rom, tid og hastighet kan oppstå.

Risikoen for ulykker i trafikken øker allerede ved 0,5 promille, og for førere med promille over 1,2 er det svært stor risiko for skade eller død i ulykke.

Likebehandling av kjøring i rus – uavhengig av rusmiddel

Norge er et foregangsland i arbeidet mot ruspåvirket kjøring. Vi innførte i 1936, som det første landet i verden, en promillegrense for alkohol. I 1959 ble det innført et lovforbud mot å føre motorvogn under påvirkning av «annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol».

Promillegrensen ble satt ned til 0,2 promille i 2001. Og som første land i verden innførte Norge både faste lave straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser for andre stoffer enn alkohol. Siden 2012 har vi hatt lik regulering av ruspåvirket kjøring, uavhengig av om påvirkningen er forårsaket av alkohol eller andre rusmidler. Det er nå faste grenser for 28 trafikkfarlige stoffer.

De lave grensene svarende til 0,2 promille er definert som straffbarhetsgrensen i vegtrafikkloven. Straffeutmålingsgrensene svarer til 0,5 og 1,2 promille og benyttes for å fastsette hvilken straff som skal idømmes. For andre rusmidler enn alkohol fastsettes straffeutmålingsgrenser svarende til den alkoholpåvirkningen man vanligvis ser ved henholdsvis 0,5 og 1,2 promille.

Unntak for bruk av legemidler forskrevet av lege

Reglene gjelder ikke i tilfeller der de faste grensene er overtrådt som følge av inntak av legemidler forskrevet av lege eller tannlege. En som jevnlig bruker samme dose av et bestemt legemiddel, vil etter en tid utvikle toleranse. Da er ulykkesrisikoen mindre enn hvis et legemiddel brukes bare sporadisk. Dersom det er mistanke om ruspåvirket kjøring, må slik bruk kunne dokumenteres av lege i etterkant. I slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering, som tidligere, være nødvendig. Det vil også bli vurdert om de påviste konsentrasjoner er forenlig med forskrivingen.

Strengere regler for uerfarne sjåfører

Nye regler for kjøring i narko- og medikamentrus

Det finnes en særregulering for førere som har førerrett på prøve. Uerfarne førere vil kunne tape førerretten for minst 6 måneder i de tilfeller hvor det foreligger lavpåvirkning – det vil si i intervallet over 0,2 til og med 0,5 promille eller tilsvarende grenser for annen rus. Målet er å få ned ulykkestallene blant unge og uerfarne sjåfører.

Påbud om alkolås i busser og minibusser

Fra 1. januar 2019 ble det påbudt med alkolås i alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024, eller tas ut av drift.

Til toppen