Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kjøring i narkotika- og medikamentrus

Det er innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Samferdselsdepartementet har også fastsatt forskrift om faste nedre grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol.

(Større versjon av plakaten)

Fra 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Samferdselsdepartementet fastsatte en forskrift om rusmiddelgrenser i trafikken for 28 ulike narkotiske stoffer og legemidler.

Vegtrafikklovgivningen er endret slik at vi nå har en mer lik regulering av ruspåvirket kjøring, uavhengig av om påvirkningen er forårsaket av alkohol eller andre rusmidler.

Hovedendringene:

  • Innføring av straffbarhetsgrenser for andre stoffer enn alkohol - for når man skal anses påvirket i lovens forstand. Unntak for legemidler brukt i samsvar med forskriving fra lege.
  • Forenkling av straffeutmålingsreglene til tre påvirkningsintervaller (svarende til 0,2, 0,5 og 1,2 promille) for alkohol og andre stoffer.
  • Tap av førerett i lavpåvirkningssjiktet for førere i prøveperioden.
  • Hjemmel for politiet til å foreta en foreløpig test av om føreren er påvirket av andre rusmidler enn alkohol

 Forskrift om faste grenser for andre rusmidler enn alkohol

De faste grensene fremgår av forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet. De lave grensene svarende til 0,2 promille er definert som straffbarhetsgrensen i vegtrafikkloven. Straffeutmålingsgrensene svarer til 0,5 og 1,2 promille og benyttes for å fastsette hvilken straff som skal idømmes.

Unntak for bruk av legemidler forskrevet av lege

Reglene gjelder ikke i tilfeller der de faste grensene er overtrådt som følge av inntak av legemidler forskrevet av lege. Dersom det er mistanke om ruspåvirket kjøring, må slik bruk kunne dokumenteres av lege i etterkant. I slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering, som tidligere, være nødvendig. Det vil også bli vurdert om de påviste konsentrasjoner er forenlig med forskrivingen.

Strengere regler for uerfarne sjåfører

Det er innført en særregulering for førere som har førerett på prøve. Uerfarne førere vil kunne tape føreretten for minst 6 måneder i de tilfeller hvor det foreligger lavpåvirkning – dvs. i intervallet over 0,2 til og med 0,5 promille eller tilsvarende grenser for annen rus. Målet er å få ned ulykkestallene blant unge og uerfarne sjåfører.

 

For mer informasjon:

Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m. (Lovdata)

Rapport fra referansegruppe januar 2015 og vedlegg (pdf)

 

Prop. 9 L (2010-2011)

Prop. 144 L (2010-2011)

 Se også:

Helsedirektoratet: Helsekrav til førerkort – en publikumsveileder

FHI - Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken

Vegtrafikklova (Lovdata)

 

 

 

Til toppen