Prikkbelastningsordningen

Prikkbelastning betyr strenge, forutsigbare reaksjoner overfor førere som gjentatte ganger bryter regelverket.

Målet med prikkbelastningsordningen er å hindre trafikkatferd som fører til mange ulykker. Ordningen skal bidra til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene. Prikkbelastningen gjør det lettere å reagere overfor motorvognførere som gjentatte ganger bryter trafikkreglene – og som dermed setter seg selv og andre trafikanter i fare.

 

Nytt fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 medfører brudd på mobilbruksforbudet 3 prikker i førerkortet, alternativt 6 prikker i prøveperioden.

Hva kan jeg få prikker for?

 • Brudd på fartsgrensene
 • Brudd på vikepliktsreglene
 • Rødlyskjøring
 • Ulovlig forbikjøring
 • For liten avstand til forankjørende
 • Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år
 • Kjøring i sperreområde
 • Kjøring med trimmet motorsykkel/moped
 • Ulovlig bruk av mobiltelefon

Hver gang du blir tatt for en slik overtredelse, får du som hovedregel registrert tre prikker. Hvis du blir tatt for flere overtredelser samtidig, får du så mange prikker som overtredelsene gir til sammen.

Førerkort i mindre enn to år? Egne regler

Sjåfører som har hatt førerkort i klasse B i mindre enn to år sammenhengende får registrert det dobbelte antallet prikker.

Hvordan får jeg prikker?

 • Politiet stopper deg for en overtredelse som gir grunnlag for prikker, eller du blir registrert i en automatisk trafikkontroll (fotoboks)
 • Du godtar (vedtar) et forenklet forelegg eller et vanlig forelegg, eller du lar saken gå videre til domstolen (tingretten)

Kan jeg klage?

Prikkbelastningen kommer som en følge av et endelig avgjort forhold, det vil si en rettskraftig dom, et vedtatt forelegg eller et vedtatt forenklet forelegg. Du kan ikke klage på registreringen av prikker.

Åtte prikker = tap av retten til å føre motorvogn

Hvis du får åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister du retten til å føre motorvogn i seks måneder. Når du får tilbake retten til å føre motorvogn, vil du få slettet de prikkene som ble tatt i betraktning ved tapet av føreretten.

Prikkbelastningen registreres i et sentralt register i Statens vegvesen.

Merk: Den grafiske fremstillingen er forenklet.

Statens vegvesen eller politiet kan også gi informasjon om prikkbelastningsordningen.

Lovdata: Forskrift om prikkbelastning