Sikrere i trafikken - interaktiv grafikk

Råd, regler og tiltak

Trafikksikkerhet er et felles ansvar mellom myndighetene og alle som ferdes i vegtrafikken. Vi har samlet en rekke gode råd og anbefalinger om hvordan du best sikrer deg selv og andre, og forteller om hvilke tiltak myndighetene prioriterer.

Klikk gjennom den interaktive grafikken under for gode råd og anbefalinger om hvordan du best sikrer deg selv og andre.

Merk: Tallene for 2013 er foreløpige.

Se også Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017

Til toppen