"Chaplaincy på norsk": konferanse om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner

I samarbeid med bl.a. Feltprestkorpset og Oslo universitetssykehus inviterer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til konferanse 25. oktober.

Tirsdag 25. oktober kl. 9-16.30 arrangeres konferansen "Chaplaincy på norsk" på Radiumhospitalet i Oslo. Temaet er religions- og livssynsbetjening i Kriminalomsorgen, Forsvaret og helse- og omsorgssektoren. 

Norske og internasjonale fagpersoner vil snakke om dagens ordninger, hvilke utfordringer som finnes og hvordan religions- og livssynsbetjening best kan gjøres i framtidens Norge. 

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom Feltprestkorpset i Forsvaret, Oslo Universitetssykehus v/ Prestetjenesten og Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Universitetet i Oslo v/ Teologisk fakultet, Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Mer informasjon og påmelding på nettsiden til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn