Arbeidet med en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk for tros- og livssynsfeltet. Kulturministeren ønsker å få flest mulig med på samtalen om fremtidens tros- og livssynspolitikk, og inviterer til å komme med innspill til et arbeid med ny lovgivning og med en stortingsmelding.

Paragraftegn som synes gjennom et forstørrelsesglass

Helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn

Regjeringen vil utarbeide en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn. En ny lov vil omfatte lovgivning og finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn.

Illustrasjon av heading på en stortingsmelding.

Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

Kulturdepartementet ønsker å bidra til en bred og inkluderende samtale om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn i tros- og livssynspolitikken.

Illustrasjonsbilde: Mann med pappeske med påmalt smilefjes peker mot kamera.

Innspill?

Vi vil gjerne ha dine innspill på ulike problemstillinger og tema i arbeidet med stortingsmeldingen.

Aktuelt nå

Bilde av Norges Lover

Høring:

Ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn

Høringen har forslag om endringer som innebærer en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen og de tilknyttede tilskuddsordningene. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov. Høringsfrist 31. desember 2017.

Utsnitt av forsiden på rapporten. Tittel og et grafisk element i svart og gult.

Rapport fra Ernst & Young:

Om livssynsavgift

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med ny lovgivning og nye finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn, har det vært ønskelig å vurdere – som én av flere finansieringsordninger – en finansieringsløsning der den offentlige støtteordningen til tros- og livssynssamfunn finansieres gjennom en livssynsavgift.

Nett-tv

Se sendingen her

Seminar om arbeidet med stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte til oppstartsseminar for arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"

Til toppen