Arbeidet med en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk for tros- og livssynsfeltet. Kulturministeren ønsker å få flest mulig med på samtalen om fremtidens tros- og livssynspolitikk, og inviterer til å komme med innspill til et arbeid med ny lovgivning og med en stortingsmelding.

Paragraftegn som synes gjennom et forstørrelsesglass

Helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn

Regjeringen vil utarbeide en helhetlig lov for tros- og livssynssamfunn. En ny lov vil omfatte lovgivning og finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynsamfunn.

Illustrasjon av heading på en stortingsmelding.

Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

Kulturdepartementet ønsker å bidra til en bred og inkluderende samtale om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn i tros- og livssynspolitikken.

Illustrasjonsbilde: Mann med pappeske med påmalt smilefjes peker mot kamera.

Innspill?

Vi vil gjerne ha dine innspill på ulike problemstillinger og tema i arbeidet med helhetlig lov og stortingsmelding.

Aktuelt nå

Utsnitt av forsiden på rapporten. Tittel og et grafisk element i svart og gult.

Rapport fra Ernst & Young:

Om livssynsavgift

I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med ny lovgivning og nye finansieringsordninger for tros- og livssynssamfunn, har det vært ønskelig å vurdere – som én av flere finansieringsordninger – en finansieringsløsning der den offentlige støtteordningen til tros- og livssynssamfunn finansieres gjennom en livssynsavgift.

Nett-tv

Se sendingen her

Seminar om arbeidet med stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte til oppstartsseminar for arbeidet med en stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"