Tidligere mottakere av Sunnivastipend

Nedenfor finnes en oversikt over tidligere mottakere av Sunnivastipend. For stipendiater som mottok Sunnivastipend i 2002 eller senere vil arbeider som er kommet ut av prosjektene fortløpende bli lagt ut eller referert til her.

2009
Lise Skauge og Kari Stumberg for prosjektet ”Kirker og kirkegårder i Halden”

2008
Det ble ikke delt ut Sunnivastipend i 2008.

2007
Torhild Moen (Agder og Telemark bispedømme) for prosjektet "Drama - aktivisering av hele menigheten."

2006
Elisabeth Maria Amundsen og Toril Stangnæs (Hamar bispedømme) for prosjektet
" -og du skal lage hellige klær".

2005
Brit Lundby Hilde (Bjørgvin bispedømme)
Tema: I fotsporene til St.Sunniva. Tre artikler fra oppgaven:
Utgangspunktet og mål for Sunnivastipendet 2005.
Om Gudsnærværet i Keltisk spiritualitet.
Pilegrimsvandring mot Senja - leiarrettleiing.

Tellef Raustøl (Oslo bispedømme),
Fornyelse nødvendig! Kontaktutvalgene mellom bydel og kirke i Oslo.
Samfunnsansvar, partnerskap og lokal velferd.
Praksistorget 

Nina Lind (Borg bispedømme)
En hel menighet

2004
Audun Stølås,( Bjørgvin bispedømme)
"Til spurver som sitter ute og fryser" Menighetsbladet som kirkens kommunikasjon med sine medlemmer  

2003
Ingjerd Almås Anfinset
Barnekor i menighetsarbeidet


Benita Christensen
Omorganisering av den kirkelige administrasjonen i Drammen – Evaluering av valgte modeller og løsninger

2002
Solveig Sandberg og Solveig Rydland, ”Trådar mellom himmel og jord – Ein studie av messhehaklar i Valdres”. ISBN: 82-303-0521-8

Torunn Fatland,
Kristuskransen som hjelpemiddel i dåpsskole for 6-åringer”. For ytterligere materiell, ta kontakt med T. Fatland, Borg Bispedømme.

2001
Marit Sørheim
Synnøve Hinnaland Stendal
Arbeidskirken på Fevik
Vidar Corn Jessen

2000
Karen Marie Engeseth
Anne Marie W. Eilertsen
Christine Aspelund

1999
Marit Solberg Helgerud og Ellen Karine Grov
Marit Lagethon Bjørnstad
Øyvind Østang
Camilla Bernt

1998
Elisabeth Kommisrud og Arnfinn Bjørgen
Turid Følling Eilertsen
Helene Freilem Klingberg

1997
Torhild Moen
Solveig Skeie Vinnes

1996
Gudrun og Kjell Bjørka
Frank Grimstad

1995
Solveig Anmarkrud og Berit Vehusheia
Ingrid Gjertsen, "Kom du min Sulamith" - sang og mystikk i Haugiansk fromhet.Solum forlag, ISBN: 978-82-560-1579-5.
Karin Brunvathne Bjerkestrand