Oppsummering fra møte med tillitsvalgte og verneombud 19. april 2016

Vedlagt er oppsummering fra møte mellom departementet og tillitsvalgte og verneombud for kontoransatte ved bispedømmekontorene, Kirkerådet og KUN.

Oppsummeringen finner du her.