Lover og regelverk knyttet til nasjonale minoriteter

Nasjonale lover

(Lenker til Lovdata)

Internasjonale forpliktelser