Protokoller fra nordiske fellesmøter

2014

Protokoll fra nordisk fellesmøte - 21.11.14 (PDF)

2013

Ingen fellesmøter i 2013.

2012

Protokoll fra nordisk fellesmøte - 23.11.12 (PDF)

2011

Ingen fellesmøter i 2011.

2010

Protokoll fra nordisk fellesmøte - 22.11.10 (PDF)

2009

Ingen fellesmøter i 2009.

2008

Protokoll fra nordisk fellesmøte - 12.11.08 (PDF)
Pressemelding: Nordisk samekonvention tas upp vid ministermöte i Helsingfors

2007

Protokoll fra nordisk fellesmøte - 14.11.07 (PDF)

2006

Protokoll fra nordisk fellesmøte – 18.10.06
Vedlegg til protokoll (PDF)

2005

Protokoll fra nordisk fellesmøte – 16.11.05

2004

Protokoll fra nordisk fellesmøte – 17.11.04

2003

Protokoll fra nordisk fellesmøte – 12.11.03

2002

Protokoll fra nordisk fellesmøte – 13.11.02

2001

Protokoll fra nordisk fellesmøte – 07.11.01

2000

Protokoll fra nordisk fellesmøte – 05.04.00 
Protokoll fra nordisk fellesmøte – 02.11.00