Aktuelle nettsteder

Språkkurs i samisk

Folkeuniversitetet -  Davvin 1,2,3,4
E-skuvla - Samisk 1, 2 og 3 og sørsamisk for nybegynnere
Gulahalan - språkkurs i nordsamisk
OAHPA! - et program for den som vil trene seg på nordsamisk
Sámásta - nybegynnerkurs i lulesamisk

Informasjon om samiske språk

www.risten.no - Sametingets ordatabase
Samisk språknemd

Offentlig informasjon på samiske språk

Regjeringen.no
Kongehuset
Sametinget i Norge               
Sametinget i Sverige
Sametinget i Finland 
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Sør Trøndelag 
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannen i Telemark 
Fylkesmannen i Aust-Agder 
Fylkesmannen i Vest- Agder 
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Oppland
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Kirken - Osku - Trosopplæring på samisk 

Offentlig informasjon om samiske språk

Tysfjord kommune - samisk språkplan (PDF)
Røyrvik kommune - sørsamisk språk og kulturkompetanse

Samiske forlag

Vuelie 
Davvi Girji
Calliidlagadus
Iđut
Dat
ABC-company

Media på samiske språk

NRK Sápmi  
Sameradioen i Sverige
Ávvir
Gába
Ungdomsmagasinet Š
 

Samiske kompetanse- og  forskningsmiljø

Samisk høgskole
Senter for samiske studier - Universitetet i Tromsø
Senter for samisk helseforskning
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern

Forskningsrådet – samisk forskning

Grammatikk og ordlister tilgjengelig på internett

Risten.no - Sametingets samiske orddatabase med nord-, sør- og lulesamiske ord
Giella - termlister fra Samisk språknemd  
Sámi giellatekno

Internasjonale nettsteder på samisk

Wiktionary - substantiver på nordsamisk   
Wikipeda på nordsamisk   

Universiteter og høgskoler med utdanning i samisk

Universitet i Tromsø. Studier i nordsamisk
Samisk høgskole
Universitetet i Nordland - Studier i lulesamisk
Høgskolen i Nord Trøndelag - studier i sørsamisk

Samiske språksentre

Tana samiske språksenter
Isak Saba guovddáš - Nesseby
Samisk språk- og kultursenter i Porsanger
Samisk språksenter i Kåfjord 
Samisk språksenter i Ullsfjord 
Várdobaiki samisk senter - Evenes/Skånland 
Árran samiske senter - Drag
Aajege - samisk språk og kompetansesenter - Røros