Lov om høyere yrkesfaglig utdanning

Ny fagskolelov skal gi økt kvalitet i fagskoleutdanningen og bidra til økt status for fagskoleutdanningen og gode utdanningsvilkår for studentene.

  • Fagskoleutdanning får status som høyere yrkesfaglig utdanning, på nivå over videregående skole. Opptaksgrunnlag skal være fullført videregående opplæring.
  • Læringsutbytte kategoriseres som "studiepoeng" og ikke lenger "fagskolepoeng". I et begrenset tidspunkt fra 1. juli får også tidligere fagskolestudenter mulighet til å få omgjort sine fagskolepoeng til studiepoeng.
  • Lovfester fagskolenes rett til å knytte seg til en studentsamskipnad.
  • Lovfester fagskolestudenters rett til fødselspermisjon.
  • Lovfester fagskolestudenters rett til å til å etablere studentorgan: Dette innebærer at fagskolene er pålagt å legge til rette for at det kan opprettes studentorgan.
  • I tillegg gis det mulighet for fagskolene å opprette 3-årige utdanninger på fulltid.