Opptak til fagskoler

I april 2020 gjennomføres det for første gang et  samordnet fagskoleopptak,  side om side med universitets- og høyskoleopptaket.

Ved å legge opptak til høyere yrkesfaglig utdanning til Samordna opptak, vil utdanningene ved fagskolene bli mer synlige og søkerne vil få en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling, på lik linje med utdanningene ved universiteter og høyskoler.

Dete er utdanninger ved offentlige fagskoler som må være med i det samordnede opptaket. Private fagskoler kan velge hvordan de vil organisere opptaket. 

Det er Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) som er ansvarlig for Samordnet opptak, for å utvikle og drifte opptakssystemet. Fagskolene har på sin side ansvar for informasjon om studier og behandling av søknadene.

For mer informasjon og søknad:

Private fagskoler som ikke er med i det samordnede opptaket har egne opptak.