Tiltak for flere læreplasser

Norge kommer til å mangle fagarbeidere i fremtiden.

Derfor har lærlingtilskuddet økt kraftig siden Regjeringen Solberg tok over. Etter initiativ fra både regjeringen og samarbeidspartiene har tilskuddet økt flere ganger, sist gang i revidert budsjett for 2017. Til sammen er tilskuddet økt med 21 000kroner per kontrakt siden regjeringen tiltrådde. Til sammenlikning ble tilskuddet bare prisjustert under forrige regjering.

Vi har skjerpet kravet om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. Skjerpingen innebærer at oppdragsgiver skal bruke lærlingklausulen når offentlige anbud lyses ut. Kravet gjelder for bransjer der det er behov for læreplasser, og kravet skal stilles både til norske og utenlandske bedrifter. Loven er vedtatt i Stortinget, og trådde i kraft fra januar 2017.

Vi har innført en merkeordning for lærebedrifter for å synliggjøre hvilke bedrifter som har lærlinger. Dette bidrar til å skape økt bevissthet blant forbrukere om å velge bedrifter med lærlinger.

Staten har i flere år vært for dårlig til å ta inn lærlinger. Derfor har vi laget en strategi som skal øke antall lærlinger i statlige virksomheter. Et viktig grep vi har gjort, er å sette krav til alle statlige virksomheter om at de må være med i lærlingordningen. Vi ser nå at vi nådde målet i samfunnskontrakten ved utgangen av 2015, med en 22 prosents økning.

14. mars 2016 signerte lederne for partene i arbeidslivet og regjeringen en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målet i kontrakten er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass.

Til toppen