Forskningsrapporter

For å bedre gjennomføringen i videregående opplæring er det viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag. Her finner du de nyeste forskningsrapportene som er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV - Sluttrapport fra en kartleggingsgruppe (Mira Aaboen Sletten, Anders bakken, Patrick Lie Andersen, NOVA Rapport 1/2015)

Yrkesretting og relevans i fellesfagene - Hovedrapport med sammenstilling og analyser (Rapport 2014. 16, Trøndelag Forskning og Utvikling)

Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass (Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen, Fafo-rapport 2015:46)

Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet Ny Giv (Ingrid Huitfeldt, Lars Kirkebøen og Marte Rønning, SSB-rapport 2016/08)

Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 (Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen, Fafo-notat 2015:02)

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag (Rolf K. Andersen og Silje Andresen, Fafo-rapport 2016:09)

Til toppen