Realfagstrategi - Tett på realfag

Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)

Bilde av realfagseksperiment med flytende nitrogen.
Kunnskapsministeren tok turen innom realfagsarrangementet til Girl Geek Dinners på Universitetet i Oslo 7. mars. Fra venstre Sunniva Rose, Selda Ekiz, Torbjørn Røe Isaksen og Tale Sundlisæter – med flytende nitrogen.

Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Realfagstrategien har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. 

Tett på realfag 

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å følge opp realfagsstrategien. Du finner informasjon om strategien og ulike tiltak her.

Til toppen