Yrkesfag

Både bedrifter og offentleg sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall. Det trengs fleire lærlingplassar og fleire tilpassa utdanningsløp.

frisørelever

Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Ny tilbudsstruktur innføres fra skoleåret 2020-2021.

logo

Yrkesfagenes år 2018

Yrkesfagenes år skal gi økt innsikt om yrkesfag og arbeidsliv. Det skal også  øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Aktuelt no

Kunnskapsministeren besøker Godalen videregående skole.

Stor økning i antall lærlinger i offentlig sektor

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at veksten i antall læreplasser i Norge fortsetter. De siste fem årene har antall lærlinger i offentlig sektor økt kraftig

sveiser

Ny rekord i læreplasser

I 2017 fikk 20 800 yrkesfagelever læreplass i en bedrift. Aldri før har så mange fått læreplass.

Bilde av yrkesfagelever

Yrkesfagelever får tidligere spesialisering

Regjeringen forsterker satsingen på yrkesfag og fornyer yrkesfagutdanningen. – Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering og lære mer om faget de skal jobbe med.

Kontakt

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk

Telefon: 22 24 76 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen