Yrkesfag

Både bedrifter og offentleg sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall. Det trengs fleire lærlingplassar og fleire tilpassa utdanningsløp.

frisørelever

Ny yrkesfaglig tilbudsstruktur

Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i tilbudsstrukturen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Ny tilbudsstruktur innføres fra skoleåret 2020-2021.

logo

Yrkesfagenes år 2018

Yrkesfagenes år skal gi økt innsikt om yrkesfag og arbeidsliv. Det skal også  øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg og øke antall lærebedrifter og læreplasser.

yrkesfaglærer og elev

Yrkesfaglærerløftet

Norge trenger flere yrkesfaglærere fremover, som kan gi landet dyktige fagarbeidere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell.

Aktuelt no

Bilde av yrkesfagelever

Yrkesfagelever får tidligere spesialisering

Regjeringen forsterker satsingen på yrkesfag og fornyer yrkesfagutdanningen. – Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering og lære mer om faget de skal jobbe med.

Bilde av elever, statsministeren og kunnskapsministeren

Tiltak for flere læreplasser

Norge kommer til å mangle fagarbeidere i fremtiden. Regjeringen foreslo i 2016-budsjettet å styrke satsingen på yrkesfag med 93 millioner kroner.

Kunnskapsministeren besøker Godalen videregående skole.

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.

Kontakt

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk

Telefon: 22 24 76 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo