Yrkesfagløftet

Både bedrifter og offentleg sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Derfor er det nødvendig å heve statusen til yrkesfaga og få ned eit uakseptabelt høgt fråfall. Det trengs fleire lærlingplassar og fleire tilpassa utdanningsløp.

Bilde av elever og kunnskapsministeren

Fleire lærlingar

Fag- og yrkesopplæringa skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentleg sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning.

Yrkesfagelev

Tettare samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Eitt av regjeringas hovudmål for yrkesfagløftet er å få til eit tettare samarbeid mellom vidaregåande opplæring og arbeidsliv.

sveiser

Yrkesfaglærerløftet

Norge trenger flere yrkesfaglærere fremover, som kan gi landet dyktige fagarbeidere. Faglig sterke yrkesfaglærere kan utgjøre en stor forskjell.

Aktuelt no

Yrkesutdanningene skal fornyes

Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger.

Bilde av elever, statsministeren og kunnskapsministeren

Tiltak for flere læreplasser

Norge kommer til å mangle fagarbeidere i fremtiden. Regjeringen foreslo i 2016-budsjettet å styrke satsingen på yrkesfag med 93 millioner kroner.

Kunnskapsministeren besøker Godalen videregående skole.

Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

Fra 1. januar 2017 skal det være lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter og tjenester som det offentlige betaler for.