Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet ble innført august 2006. Reformen innebar en rekke endringer i prinsippene for nasjonal styring av grunnopplæringen blant annet gjennom endringer av innholdet, strukturen og organiseringen fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring.

Målet for Kunnskapsløftet  er forbedrede læringsresultater for alle elever. Norsk skole skal være en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal gis de samme mulighetene til å utvikle evnene sine. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Dette er de viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet:

  • Arbeid med grunnleggende ferdigheter er innført i alle fag på alle trinn.
  • Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn.
  • Læreplaner med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse.
  • Ny fag- og timefordeling.
  • Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring.
  • Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen.

Les mer om kunnskapsløftet

Til toppen