Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet ble innført august 2006. Reformen innebar en rekke endringer i prinsippene for nasjonal styring av grunnopplæringen blant annet gjennom endringer av innholdet, strukturen og organiseringen fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring.

Målet for Kunnskapsløftet var forbedrede læringsresultater for alle elever.

Dette var de viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet:

  • Arbeid med grunnleggende ferdigheter ble innført i alle fag på alle trinn.
  • Lese- og skriveopplæring ble vektlagt fra første årstrinn.
  • Læreplaner med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse.
  • Ny fag- og timefordeling.
  • Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring.
  • Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen.

Les mer om kunnskapsløftet