Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finansiering av universiteter og høyskoler

Finansieringssystemet gjelder for universiteter og statlige og private høyskoler. Rammebevilgningen til universiteter og høyskoler består av både basismidler og resultatbaserte midler. Det resultatbaserte finansieringssystemet for universiteter og høyskoler er et nasjonalt insentivsystem som virker inn på institusjonenes handlingsrom på flere måter.

Styret ved den enkelte institusjon har ansvar for å forvalte den samlede rammebevilgningen best mulig og gjøre nødvendige prioriteringer for å nå målene som er fastsatt for sektoren.

Den resultatbaserte finansieringen utgjør 12,2 mrd. kroner i 2019 og er resultat av hva den enkelte institusjon har oppnådd for disse åtte kvantitative indikatorene:

  • Tall på studiepoeng (åpen ramme)

  • Tall på utvekslingsstudenter, inkludert Erasmus + (åpen ramme)

  • Tall på ferdigutdannede kandidater (åpen ramme)

  • Tall på doktorgradskandidater (åpen ramme)

  • Midler fra EU (lukket ramme)

  • Midler fra Norges forskningsråd og regionale forskningsfond (lukket ramme)

  • Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA) (lukket ramme)

  • Vitenskapelig publisering (publiseringspoeng) (lukket ramme)

For indikatorene med åpen budsjettramme er det en fast sats som gir resultater uavhengig av andre institusjoner. For indikatorene med lukket budsjettramme vil uttellingen for den enkelte institusjon avhenge av samlet resultat for sektoren. Satsene vil derfor variere for indikatorene med lukket ramme.

For mer informasjon, se omtale av det resultatbaserte finansieringssystemet for universiteter og høyskoler i Orientering om statsbudsjettet for universiteter og høyskoler

 

 

 

Til toppen