Innspill fra andre om struktur i høyere utdanning

Arbeidet med strukturen i universitets- og høyskolesektoren har skapt stor interesse og engasjement. Departementet har hatt møter med sentrale aktører og mottar henvendelser med innspill både fra disse aktørene og andre interesserte.

Alle slike henvendelser blir journalført, og departementet vurderer dem i arbeidet med stortingsmeldingen. Departementet er opptatt av åpenhet i arbeidet, og publiserer henvendelser med synspunkter på strukturen. 

Private høyskoler 

Norsk interesseorganisasjon for lokale utdanningssentra

Universitetssenteret på Kjeller

Lovisenberg Diakonale høgskole

Diakonhjemmet høgskole

Misjonshøgskolen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Handelshøyskolen BI

NLA Høgskolen

Haraldsplass diakonale høgskole

Høgskolen Betanien

Organisasjoner 

NOKUT

Spekter

Norsk studentorganisasjon (NSO)

NHO

Utdanningsforbundet Nesna

KS Troms

NITO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Arbeidstakerorganisasjonene ved Høgskolen i Ålesund

NHO Møre og Romsdal

Norges forskningsråd

Simula

Virke

Kommunesektorens organisasjon (KS) 

Regionale interessenter 

Fylkesmannen i Oppland

Nesna kommune

Alstadhaug kommune -støtter innspill fra Nesna kommune

Grane kommune

Harstad kommune

Leirfjord kommune

Volda kommune

Ålesund kommune

Maritime næringsinteresser i Ålesund

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Troms fylkesting

Helgeland Regionråd

Lofotrådet

Salten regionråd

Sør-Troms regionråd

Sogn Regionråd

Region Namdal 

Til toppen