Innspill fra institusjonene om struktur i høyere utdanning

Noen av institusjoner har fått mulighet til å vurdere om de ønsker å revidere sine preferanser. Dette gjelder høyskolene i Sogn og Fjordanene, Volda, Ålesund og Molde. NTNU vil fatte sitt endelige vedtak i slutten av januar. Endelige innspill vil derfor foreligge ved månedsskiftet januar/februar.

Endelige innspill 

Høgskulen i Sogn og Fjordane

NTNU

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og fjordane

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda etter vedtak 29.1.

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund etter vedtak 27.1

Høgskolen i Ålesund

Samisk høgskole 

Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Norges Handelshøyskole

Norges Idrettshøgskole

Norges Musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (ytterligere kommentar)

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo 

Univsersitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Univsersitetet i Oslo

Universitetet i Nordland

Univsersitetet i Stavanger

Univsersitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Norges teknisk- vitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Korte, midlertidige innspill

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Agder

Universitetet i Oslo

Universitetet i Nordland

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (foreløpig innspill)