Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med. Flere sammenslåinger er allerede gjennomført. Strukturendringene legger til rette for å heve kvaliteten. Det gjør vi gjennom arbeidet med stortingsmeldingen om kvaliteten i høyere utdanning og forslag til endringer i finansieringssystemet.

illustrasjonsbilde

Styring og ledelse

Kunnskapsdepartementet foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler.

bilde av ntnu

Endringer i finansieringen

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler vil endres fra og med 2017.

Bilde av studenter

Følg veien mot ny struktur

Regjeringen vil samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner. Se tidslinjen.

Aktuelt nå

Fra 33 til 21 statlige universiteter og høyskoler

Høyskolene i Hedmark og Lillehammer slår seg sammen fra nyttår under navnet Høgskolen i Innlandet. – Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

− Godt valg av høyskolene i innlandet

Høyskolene i Lillehammer og Hedmark vedtok onsdag å slå seg sammen. –Det er et godt og fremtidsrettet valg som vil styrke innlandet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

− Klokt vegval på Vestlandet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er glad for at dei tre styra til Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen no har gått inn for å slå seg saman.

Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 27. mars 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Nett-tv Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Sending 07.01.2015, 10:00

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler, overleverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

Nett-tv Høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler

Sending 02.02.2015, 10:00

Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler mandag 2. februar kl 10 på HiOA, Pilestredet 32, Store Auditorium.

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo