Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med. Flere sammenslåinger er allerede gjennomført. Strukturendringene legger til rette for å heve kvaliteten. Det gjør vi gjennom arbeidet med stortingsmeldingen om kvaliteten i høyere utdanning og forslag til endringer i finansieringssystemet.

illustrasjonsbilde

Styring og ledelse

Kunnskapsdepartementet foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler.

Bilde av studenter

Følg veien mot ny struktur

Regjeringen vil samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner. Se tidslinjen.

Siste nyheter om saken

Midler for å heve kvaliteten i høyere utdanning er fordelt

Kunnskapsdepartementet har nå fordelt 125,5 millioner kroner til høyskoler og universiteter som har slått seg sammen. Regjeringens strukturreform har ført til at 33 universiteter og høyskoler har blitt til 21. Sammenslåinger er en viktig forutsetning for å heve kvaliteten i høyere utdanning.

SAKS-midler til Høyskolen Kristiania og Westerdals høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology

Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren har vært en av regjeringens satsningsområder, og regjeringen har støttet både statlige og private institusjoner med penger for å dekke noen av sammenslåingskostnadene.

Fra 33 til 21 statlige universiteter og høyskoler

Høyskolene i Hedmark og Lillehammer slår seg sammen fra nyttår under navnet Høgskolen i Innlandet. – Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 27. mars 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Nett-tv Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Sending 07.01.2015, 10:00

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler, overleverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

Nett-tv Høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler

Sending 02.02.2015, 10:00

Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler mandag 2. februar kl 10 på HiOA, Pilestredet 32, Store Auditorium.

Kontakt

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen