Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med. Flere sammenslåinger er allerede gjennomført. Strukturendringene legger til rette for å heve kvaliteten. Det gjør vi gjennom arbeidet med stortingsmeldingen om kvaliteten i høyere utdanning og forslag til endringer i finansieringssystemet.

illustrasjonsbilde

Styring og ledelse

Kunnskapsdepartementet foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler.

bilde av ntnu

Endringer i finansieringen

Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler vil endres fra og med 2017.

Følg veien mot ny struktur

Regjeringen vil samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler i alle regioner. Se tidslinjen.

Aktuelt nå

Fra 33 til 21 statlige universiteter og høyskoler

Høyskolene i Hedmark og Lillehammer slår seg sammen fra nyttår under navnet Høgskolen i Innlandet. – Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

− Godt valg av høyskolene i innlandet

Høyskolene i Lillehammer og Hedmark vedtok onsdag å slå seg sammen. –Det er et godt og fremtidsrettet valg som vil styrke innlandet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

− Klokt vegval på Vestlandet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er glad for at dei tre styra til Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Bergen no har gått inn for å slå seg saman.

Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 27. mars 2015, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Nett-tv Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Sending 07.01.2015, 10:00

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler, overleverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.

Nett-tv Høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler

Sending 02.02.2015, 10:00

Kunnskapsdepartementet arrangerer høringskonferanse om finansiering av universiteter og høyskoler mandag 2. februar kl 10 på HiOA, Pilestredet 32, Store Auditorium.

Kontakt

Universitets- og høyskoleavdelingen

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo