Regionale økonomiseminar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Presentasjoner og bakgrunnsmateriale til regionale økonomiseminarer

Presentasjoner og bakgrunnsmateriale:

2015

2016