Regionale økonomiseminarer 2016

Presentasjoner og bakgrunnsmateriale til regionale økonomiseminarer høsten 2016

Regionale økonomiseminarer med universiteter og høyskoler

Agenda økonomiseminar 2016

Regionalt økonomiseminar med studentsamskipnadene

Invitasjon og program til økonomiseminar for studentsamskipnadene 2016

Til toppen