Oppstartskonferanse for fase 2

Oppstartskonferansen for programgruppene i fase 2 ble avholdt 27.-28. februar 2018. Alle programgruppene er nå i gang med det viktige arbeidet.

Oppstartskonferanse for fase 2 

 

Informasjon, innføring og planlegging 

Arbeidet med utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene i fase 2 ble satt i gang på Gardermoen 27.-28. februar. Programgruppene i fase 2 er audiograf-, farmasøyt (Bachelor og Master)-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannlege-, tanntekniker- og tannpleierutdanningen.

Den 27. februar deltok også medlemmer av styringsgruppen, representanter fra institusjoner som har bidratt med forslag til kandidater, samt ledere eller representanter fra de nasjonale fagorganer (UHR).

Oppstartskonferansen ga programgruppene en innføring i bakgrunn, mandat og fremdriftsplanen for arbeidet. Det ble videre gitt innføring i bruk av sentrale verktøy samt at erfaringer fra fase 1 ble delt og diskutert.

På oppstartskonferansens andre dag fikk programgruppene høre et foredrag av pasient og brukerombudet i Oslo, Anne-Lise Kristensen, om brukerinvolvering. Programgruppene har i forbindelsen med dette diskutert og planlagt hvordan brukerperspektivet skal ivaretas.

Det ble satt av god tid til spørsmål og diskusjon underveis begge dager og gruppene hadde avsatt tid til planlegging av det videre arbeidet.  Alle gruppene kom godt i gang med det viktige arbeidet. 

 

Ledersamling og studentsamling 

I tillegg til oppstartskonferansen ble programgruppelederne invitert til et formøte 26.februar der ytterligere informasjon ble gitt. Studentene ble også invitert til en egen studentsamling der de fikk tilpassede råd og informasjon om det å være studentrepresentant i et nasjonalt utvalg. 

 

 

 

 

 

Til toppen