Dialogmøte med brukerorganisasjonene

13.desember ble det avholdt et dialogmøte i Kunnskapsdepartementet der både programgruppen for ergoterapeut- og fysioterapeututdanningen deltok sammen med brukerorganisasjoner

Dialogmøte med brukerorganisasjonene og ergoterapeut- og fysioterapeututdanningene

13.desember ble det avholdt et dialogmøte i Kunnskapsdepartementet der både programgruppen for ergoterapeut- og fysioterapeututdanningen deltok sammen med brukerorganisasjoner. 35 gjester fra brukerorganisasjoner fikk informasjon om arbeidet i programgruppene så langt og det var satt av god tid til diskusjon og spørsmål. Det var også satt av tid til gruppediskusjoner i mindre grupper og oppsummering mot slutten av møtet.

Programgruppene fikk mange gode innspill og gjestene bidro til svært gode diskusjoner og perspektiver. Programgruppene oppfordret alle organisasjonene til å sende inn skriftlige innspill også, slik at disse kan jobbes videre med.

Programgruppene takker for alle nyttige innspill og perspektiver! 

 

ergo og fysio
Foto: Mia Andresen
Brukermøte
Foto: Mia Andresen