Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet sender forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning. Det ble avholdt høringskonferanse 9.mai på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet sender forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene på høring. I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning.

Les forslag til nasjonale retningslinjer og send høringsuttalelser her.

Høringskonferanse 9.mai 2018 

Over 200 gjester deltok på høringskonferansen som ble avholdt 9.mai. Høringskonferansen besto av en felles del og parallellsesjoner der hver programgruppe presenterte sine forslag. Det var stort engasjement med mange gode innspill og spørsmål fra salen.

Presentasjoner som ble avholdt i plenum:

Presentasjon Høringskonferansen 9.5.18.pdf

 

Høring fase 1
Foto: Mia Andresen

KD og sekretariatet svarer på spørsmål fra salen under felles del av konferansen.

 

Høring fase 1
Foto: Mia Andresen

Det deltok over 200 gjester på høringskonferansen for fase 1 av RETHOS 9.mai.