Invitasjon til informasjonsmøter for sentrale aktører

Prosjektsekretariatet inviterer til informasjonsmøter for både profesjons-, arbeidstaker-, og arbeidsgiverorganisasjonene samt bruker-, og interesseorganisasjonene 12.mars 2018.

Innspill og dialog

Som en viktig del av arbeidet i fase 2 skal programgruppene være i dialog med relevante aktører om utarbeidelsen av retningslinjene. I den forbindelse inviterer sekretariatet til informasjonsmøter. 

 

Det inviteres til møte med profesjons-, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner 12.mars 2018 fra kl. 09.00-12.00

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: 1.mars

 

Det inviteres til informasjonsmøte for bruker- og interesseorganisasjonene 12.mars 2018 fra kl. 13.00-15.00

Meld deg på her.

Påmeldingsfrist: 1.mars 

 

Det er begrenset antall plasser og de tildeles fortløpende. Vi har satt en øvre grense på to deltakere fra hver organisasjon.

Vel møtt!

 

Til toppen