Oppstartskonferanse                  7.- 8.september

Arbeidet med utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) ble satt i gang på Gardermoen 7.- 8. september

Oppstartskonferanse 7.-8.september

Arbeidet med utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) ble satt i gang på Gardermoen 7.- 8. september. Programgrupper for barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning deltok. Den 7. september deltok også medlemmer av styringsgruppen, representanter fra institusjoner som har bidratt med forslag til oppnevninger, samt ledere eller representanter fra de nasjonale profesjonsråd innen helse- og sosialfagutdanningene.

Oppstartskonferansens første dag ga en orientering om bakgrunn, mandat og fremdriftsplan. Deltakerne fikk også informasjon om og opplæring i bruk av verktøy. Professor Arild Raaheim ved Universitetet i Bergen holdt et foredrag om hvorfor styringssystemet skal endres, og sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelser og vurderingsformer.

Oppstartskonferansens andre dag åpnet med to eksterne foredrag med brukerperspektiv og involveringsarbeid. Forandringsfabrikken ved Marit Sanner og Proffene delte sine perspektiver før Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen delte sine erfaringer med forsamlingen.

Programgruppene brukte resten av dagen på workshop i egne grupper. Det ble også avsatt god tid til spørsmål underveis og ved dagens slutt.

 I tillegg til oppstartskonferansen ble programgruppelederne invitert til et formøte 6.september der ytterligere informasjon ble gitt.

 Vedlagt finner du presentasjoner og program for konferansen.