Oppstartskonferanse for fase 2

Arbeidet med utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene i fase 2 er nå i gang.

Oppstartskonferanse for fase 2 

Informasjon, opplæring og planlegging 

Arbeidet med utviklingen av de nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene i fase 2 ble satt i gang på Gardermoen 27.-28. februar. Programgruppene for audiograf-, farmasøyt (Bachelor og Master)-, klinisk ernæringsfysiolog-, medisin-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannlege-, tanntekniker- og tannpleierutdanning deltok.

Den 27. februar deltok også medlemmer av styringsgruppen, representanter fra institusjoner som har bidratt med forslag til oppnevninger, samt ledere eller representanter fra de nasjonale fagorganer (UHR).

Oppstartskonferansen ga programgruppene en innføring i bakgrunn, mandat og fremdriftsplanen for arbeidet. Det ble videre gitt opplæring i bruk av sentrale verktøy og erfaringer fra fase 1 ble delt og diskutert.

På oppstartskonferansens andre dag fikk programgruppene høre et foredrag av pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen om brukerinvolvering. Programgruppene har i forbindelsen med dette diskutert og planlagt hvordan brukerperspektivet skal ivaretas.

Det ble satt av god tid til spørsmål og diskusjon underveis begge dager og gruppene hadde avsatt tid til planlegging av arbeidet.  Alle gruppene kom godt i gang med arbeidet. 

 

Ledersamling og studentsamling 

I tillegg til oppstartskonferansen ble programgruppelederne invitert til et formøte 26.februar der ytterligere informasjon ble gitt. Studentene ble også invitert til en egen studentsamling der de fikk tilpassede råd og informasjon. 

 

 Vedlagt finner du presentasjoner og program for konferansen. 

Til toppen