Spørreundersøkelse for studenter

Alle som tar utdanning innen helse- og sosialfag kan nå komme med innspill til studentmedlemmene i programgruppene.

Følg lenken for å delta i spørreundersøkelsen:

https://response.questback.com/kunnskapsdepartementet/kdrethosstudent

Din studentstemme er helt sentral for utarbeidelsen av de nye retningslinjene.

Takk for at du bidrar!

(Frist: 15.januar 2018)