RETHOS: Programgruppe for radiografutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organiasjon Representant
UH-sektoren
  • Aud Mette Myklebust, Høgskolen i Sørøst-Norge 
  • Eli Eikefjord, Høgskolen på Vestlandet - leder 
  • Øystein Olsen,  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
RHF
  • Kristoffer Hay
  • Carina Skantz
  • Tor Erlend Fjørtoft - nestleder
Norsk Studentorganisasjon
  • Ikke avklart

Retningslinjen for radiografutdanningen er fastsatt.