Programgruppe for radiografutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organiasjon Representant
UH-sektoren
  • Aud Mette Myklebust, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) – leder
  • Eli Eikefjord, Høgskolen på Vestlandet (HVL)
  • Øystein Olsen,  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 
RHF
  •    Herbjørg Råen, Helse Sør-Øst
  •  Tonje Apalen-Velde, Helse Vest - nestleder
  • Karl Kristian Storvoll, Helse Sør-Øst
Norsk Studentorganisasjon
  • Simen Pedersen