Programgruppe for radiografutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organiasjon Representant
UH-sektoren
  • Aud Mette Myklebust, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) – leder
  • Eli Eikefjord, Høgskolen på Vestlandet (HVL)
  • Øystein Olsen,  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 
RHF
  •    Herbjørg Råen, Helse Sør-Øst
  •  Tonje Apalen-Velde, Helse Vest - nestleder
  • Karl Kristian Storvoll, Helse Sør-Øst
Norsk Studentorganisasjon
  •  

Programgruppens arbeid

Programgruppen for radiografgruppen har hatt tre møter i løpet av høsten. Representanter fra gruppen har deltatt på eksterne møter for å sikre forankring hos brukere, i utdanningsinstitusjonene og i Norsk Radiografforbund.

 

Samarbeid med brukerorganisasjoner 

Programgruppen for radiografutdanningen hadde 11.januar møte med interessenter for utdanningen. Både brukere, utdanningsinstitusjoner, ansatte fra tjenestene, private firma og interesseorganisasjoner var invitert. På forhånd var det sendt ut spørsmål som man ønsket at deltakerne kom med innspill på. Det kom konkrete og konstruktive innspill både fra utdanningsinstitusjoner, representanter fra tjenestene og Statens strålevern til programgruppen. Gruppen tar innspillene med seg i arbeidet med retningslinjene.  

 

Til toppen