Programgruppe for sosionomutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren
 • Jorunn Vindegg, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) – leder
 • Øystein Henriksen, Nord universitet (NU)
 • Edgar Marthinsen, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • Ingunn T Ellingsen, Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Ingunn Barmen Tysnes, Høgskolen på Vestlandet (HVL)

KS 

 

 

 

Arbeids- og velferdsetaten

RHF

 •  Kurt Even Andersen,  Førde kommune
 • Kjetil Ødegård, NAV Oslo kommune
 • Bente Nestvold, Verdal kommune

 

 • Reidun Karlsen, NAV Gjøvik - nestleder

 

 • Grethe Ånensen Øglænd, Helse Vest
 Norsk Studentorganisasjon 
 •       Kristoffer Per Svendal

 

sosionom
Foto: Irene Sørås

 

Sosionomene er godt i gang

 Den 21.-22. november hadde programgruppen for sosionomutdanningen et todagers møte for å jobbe med de nye retningslinjene. Vi stilte spørsmål om hvor langt sosionomene var kommet i arbeidet.

 -  Vi er godt i gang med å definere kunnskapsområder og å utarbeide læringsutbyttebeskrivelser, og har som mål å ha et fullstendig utkast til dette klart før jul. Vi bruker kvalifikasjonsrammeverket aktivt og beskriver alle LUBene i tråd med formuleringene der, noe vi synes er nyttig, sier leder av programgruppen Jorunn Vindegg.

 Et tema som har vakt en del interesse er hvordan det ville bli når universitets- og høgskolesektoren, tjenestene og studentrepresentanter skulle jobbe sammen om å utvikle LUBer.

 -  Det er et spennende samarbeid og det gir et utvidet perspektiv på sosialt arbeid når representanter fra NAV, barnevern, helse møter forskning. Programgruppen blir mer "hands on" når det gjelder hvilke problemstillinger som er aktuelle i praksisfeltet.

 Medlemmene i arbeidsgruppene er enige om at alle er engasjert og bidrar i samme retning. Sammensetningen av programgruppen har vist seg å være veldig god, synes de.

 Samtidig ble det tatt til orde for at brukere kunne vært representert i programgruppen.            

 Vi spurte også om hvilke råd programgruppen vil gi til de som skal i gang med retningslinjearbeidet neste år:

 - Det er viktig å komme fort i gang med selv formuleringen av læringsutbyttebeskrivelene. Vi bruker møtene som arbeidsmøter og deler oss i mindre grupper når vi utarbeider LUBer. Vi la bort den gamle rammeplanen og tok utgangspunkt i hva utfordringene er i dag. Den plukkes nok opp igjen senere, men da for å sjekke ut at vi har fått med det vesentlige, uttaler Jorunn.      

Til toppen