RETHOS: Programgruppe for sosionomutdanning

Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Der det mangler medlemmer vil disse bli erstattet ved behov. 

Organisasjon Representant
UH-sektoren
  • Jorunn Vindegg, OsloMet – storbyuniversitetet 
  • Øystein Henriksen, Nord universitet 
  • Ingunn T Ellingsen, Universitetet i Stavanger 
  • Ingunn Barmen Tysnes, Høgskolen på Vestlandet - nestleder

KS 

 

 

 

Arbeids- og velferdsetaten

RHF

  • Kurt Even Andersen, Førde kommune - leder
  • Bente Nestvold, Verdal kommune

 

  • Reidun Karlsen, NAV Gjøvik 

 

  • Grethe Ånensen Øglænd, Helse Vest
Norsk Studentorganisasjon 
  • Ikke avklart

Retningslinjen for sosionomutdanningen er nå fastsatt.