Programgruppe for sosionomutdanningen

Programgruppe for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer. Her finner du informasjon om programgruppens sammensetning og dens arbeid.

Organisasjon Representant
UH-sektoren
 • Jorunn Vindegg, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) – leder
 • Øystein Henriksen, Nord universitet (NU)
 • Edgar Marthinsen, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
 • Ingunn T Ellingsen, Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Ingunn Barmen Tysnes, Høgskolen på Vestlandet (HVL)

KS 

 

 

 

Arbeids- og velferdsetaten

RHF

 •  Kurt Even Andersen,  Førde kommune
 • Kjetil Ødegård, NAV Oslo kommune
 • Bente Nestvold, Verdal kommune

 

 • Reidun Karlsen, NAV Gjøvik - nestleder

 

 • Grethe Ånensen Øglænd, Helse Vest
 Norsk Studentorganisasjon 
 •       Kristoffer Per Svendal