Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Det skal mye til før skolene og institusjonene stenger helt ned igjen, men økningen i smitte de siste ukene gjør at vi alle må være ekstra påpasselige fremover.

Innfører flere nasjonale smitteverntiltak

For å begrense økning i smitten i januar, innfører regjeringen nye korona-tiltak som i første omgang varer til og med 19. januar. Informasjon om videre tiltaksnivå for skoler kommer mandag 18. januar.

Skoler og barnehager

Trafikklysmodellen for barnehager og skoler skal gjøre det enklere å skalere tiltakene hvis smittesituasjonen endres.

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Regjeringen anbefaler, basert på råd fra helsemyndighetene, at all undervisning ved fagskoler, høyskoler og universiteter gjøres digital frem til 19. januar,

Ansatte og studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet.

Institusjonene har selv ansvaret for å lage sine egne smittevernveiledere, tilpasset ulike studiesteder, studieprogram og forskningsaktiviteter, og de må oppdateres ved behov.

Flere nyheter