Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Det skal mye til før skolene og institusjonene stenger helt ned igjen, men økningen i smitte de siste ukene gjør at vi alle må være ekstra påpasselige fremover.

Skoler og barnehager

Trafikklysmodellen for barnehager og skoler skal gjøre det enklere å skalere tiltakene hvis smittesituasjonen endres.

Universiteter, høyskoler og fagskoler

Siden 15. juni har universiteter, høyskoler og fagskoler vært helt åpne igjen, så lenge de overholder gjeldende regler og råd om smittevern. Også for studenter gjelder råd og anbefalinger som i arbeidslivet. Tilgangen studenter har til campus varierer fra studiested til studiested avhengig av lokale forhold, slik som smittesituasjonen, kommunale tiltak og liknende.

Du må derfor få informasjon fra egen institusjon om hva som gjelder til enhver tid.

Flere nyheter