Korona og norske utenlandsstudenter

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Hvis du oppholder deg i utlandet så oppfordrer vi deg til å registrere deg på UDs portal for reiseregistrering, slik at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov. Hvis du ønsker å reise hjem til Norge og opplever utfordringer med det, ta også kontakt med ditt reiseforsikringsselskap.

Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia

Stansen i direkteflygninger fra Storbritannia ble opphevet fra lørdag 2. januar kl. 17.00.

Hvordan er det med karantene for utenlandsstudenter? 

 • Utenlandsstudenter, som før studiene var bosatt i Norge, vil ofte fortsatt være folkeregistrert i Norge i studietiden. De anses da også som bosatt i Norge og kan være i karantene på et egnet sted, for eksempel hjemme hos foreldrene sine. De trenger ikke bo på karantenehotell. 
 • Norske studenter som studerer i et annet nordisk land kan også være i karantene hos for eksempel foreldrene sine, selv om de har registrert flytting fra Norge. Heller ikke disse trenger å bo på karantenehotell.
 • Studentene, som alle andre, må fortsatt etterleve de generelle karantenereglene de første ti dagene de er i Norge som betyr at de må unngå nærkontakt med familiemedlemmer og andre som de ikke bor med til daglig.

Kronekursen kan svinge mye. Har dere gjort noe med studiestøtten?

 • Vi er klare over at et stort kursfall kan gjøre det dyrere å være student i utlandet. I dagens ordning er det kun skolepengestøtten som valutajusteres. Vi har foreløpig ikke planer om å valutajustere selve studiestøtten. Dette har også sammenheng med at studenter i utlandet får utbetalt hele summen på begynnelsen av semesteret, og mange har overført midlene til lokal konto i lokal valuta, som ikke berøres av kronekursendringer.
 • Lånevilkårene og stipendordningene hos Lånekassen er veldig gode selv med dagens kronekurs tatt i betraktning, men vi vil følge nøye med på utviklingen fremover.

Hva er KDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer eller ønsker å studere i utlandet?

 • Reiser som studenter gjennomfører til sine utenlandske studieland kan være et eksempel på en nødvendig reise, i henhold til regjeringens reiseråd. Samtidig er det viktig å påpeke at enhver som velger å reise selv er ansvarlig for egen sikkerhet.
 • Situasjonen i de ulike landene er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere blant annet lokal smittesituasjon, belastningen på helsevesenet i det aktuelle landet, egen situasjon og hjemreise- og utreisemuligheter. Alle som kommer hjem må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer. Eventuelle andre gjeldende smitteverntiltak forbundet med innreise til Norge må også følges.
 • Norske borgere kan alltid henvende seg til norske utenriksstasjoner hvis de har behov for konsulær bistand. Samtidig må vi opplyse om at UDs evne til å gi konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. Akutte saker vil prioriteres, men i ytterste konsekvens kan redusert bemanning på utestasjonene, smittevern og lokale restriksjoner føre til at UD ikke vil kunne gi deg konsulær bistand dersom du får problemer.

Jeg planlegger å studere i utlandet. Hva bør jeg gjøre nå?

 • Hvis du skal på utveksling fra en norsk utdanningsinstitusjon bør du snakke med institusjonen din for å få informasjon og råd. Det er ikke sikkert de har svar på alt dette nå fordi de må se an situasjonen og hvordan pandemien utvikler seg, men de vil uansett kunne hjelpe deg med det de vet.
 • Hvis du skal ta en hel grad i utlandet, gjelder tilsvarende at du må følge med på informasjon fra den utdanningsinstitusjonen du planlegger å studere ved og ellers holde deg oppdatert på situasjonen i det aktuelle landet. Det kan også være nyttig å søke informasjon hos ANSA.

Jeg er utvekslingsstudent, hva gjør jeg?

 • Du skal forholde deg til det norske universitetet/høyskolen du vanligvis studerer ved.
 • Utdanningsinstitusjonene har et klart ansvar for å informere og veilede studentene om både muligheter og begrensninger i forkant av reisene. I tillegg bør lærerstedene tydeliggjøre hva studentene selv har ansvar for.
 • Studentene har blant annet ansvar for å sette seg inn i vilkårene for sin egen reiseforsikring og undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet.
 • Institusjonene har i utgangspunktet ikke et økonomisk ansvar for studenter som er på utveksling til andre land. Ved for eksempel avbrutt utenlandsopphold har institusjonene likevel et ansvar for å sikre studentenes studiefremdrift.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Jeg tar en hel grad i utlandet. Er det noe spesielt jeg må gjøre?

 • Du skal forholde deg til den utdanningsinstitusjonen du studerer ved.
 • Følg UDs reiseråd hvis du vurderer hjemreise – den nettsiden er til enhver tid oppdatert.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Jeg er elev på videregående skole på utvekslingsopphold i utlandet. Er det noe spesielt jeg må gjøre?

 • Du skal forholde deg til den norske videregående skolen eller utvekslingsorganisasjonen som har organisert oppholdet ditt. Alle utvekslingsorganisasjoner og videregående skoler har et ansvar for å ivareta elevene de har organisert utveksling for.
 • Ta kontakt med ambassaden/utenriksstasjonen hvis du har behov for konsulær bistand (utfordringer med hjemreise, reisedokumenter/visum, bosted eller andre borgerrettigheter).

Eksamenen ble avlyst – hva gjør jeg?

 • Hvis studiesituasjonen eller mulighet til å ta eksamen blir påvirket av koronaviruset så anbefaler Lånekassen at du skaffer deg dokumentasjon fra lærestedet og gir Lånekassen beskjed.

Jeg lurer på hva som skjer med utbetaling av studiestøtten?

 • Lånekassen stopper ikke utbetaling av lån og stipend til studenter i utlandet.
 • Studenter som eventuelt må reise hjem vil fortsatt få utbetalt lån og stipend.
 • Kunnskapsdepartementet har midlertidig endret regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av koronaviruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholdet rett til lån og stipend både i 2020, samt i vårsemesteret 2021.
 • Kunnskapsdepartementet anbefaler deg å følge med på Lånekassens nettside lanekassen.no for å finne oppdatert informasjon og kontaktinformasjon.