Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om veilederen for smittevern i barnehagen

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har laget en veileder for hvilke tilpasninger barnehager må gjøre for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Nedenfor ser du en oversikt over de vanligste spørsmålene og svarene.

Denne informasjonen er erstattet. Ny informasjon finner du her:

Veilederen er jo nettopp – en veileder. Hvordan kan dere garantere at det er trygt for alle barn og ansatte å begynne i barnehagen?

 • Vi har fått tydelige råd fra helsemyndighetene om at barnehagene kan åpne igjen, og at dette er basert på et trygt kunnskapsgrunnlag om smittesituasjonen generelt og om smitte blant barn spesielt.
 • Vi vil også stille tydelige og bindende krav til barnehageeierne om smittevernfaglig forsvarlig drift i forskrift.

Hvordan skal de ansatte kunne ivareta særlig de minste barnehagebarnas behov for fysisk kontakt?

 • Barn i barnehage og i barneskolen skal være trygge på at de får sitt omsorgsbehov ivaretatt når vi nå gjenåpner disse. Så lenge de andre rådene følges, skal det ikke være behov for å begrense den fysiske kontakten mellom barn og voksne ytterligere.

Hva med sårbare barn som tilhører risikogrupper og ikke kan være i barnehagen?

 • Dette vil heldigvis være en liten gruppe, men samtidig en gruppe det er veldig viktig å ta våre på. Det er også store forskjeller i hva barna trenger at jeg tror ikke retningslinjer og veiledere vil kunne fange opp alle. Her må barnehageeiere finne gode løsninger lokalt sammen med andre hjelpetjenester.

Har barnehagepersonell gitt innspill til denne veilederen?

 • Ja, Udir og Hdir har delt utkast med sentrale parter som representerer både ansatte i barnehage og barnehageeiere og fått innspill underveis i arbeidet.

Dere sier at barn ikke blir syke, men hva med barn som smitter voksne? Vil dette føre til økt smittespredning?

 • Sammenliknet med voksne, er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Det vi vet til nå er at de aller fleste barn får mild sykdom, og erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for smittespredning av koronaviruset.
 • Det er først og fremst barn og voksne med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår. Ettersom barn har mindre symptomer enn voksne, vil smittsomheten deres også være lavere.
 • Men det er klart at smittepresset i befolkningen vil øke noe, når vi nå gjenåpner samfunnet gradvis og kontrollert fordi det vil føre til mer kontakt mellom mennesker. Da er det veldig viktig at alle vasker hender godt, holder seg hjemme når de er syke og holder avstand, slik at vi bidrar til minst mulig smittespredning.

Hva viser erfaringene fra andre land som har åpnet barnehager og skoler?

 • Sverige som har skolene åpne, registrerer veldig få tilfeller hos barn, og har så langt ikke registrert utbrudd i skoler og barnehager. På Island, der skolene ikke har vært stengt, er et stort utvalg av befolkningen testet for covid-19 i mars 2020, og blant 433 barn under 10 år var det ingen med påvisbar smitte. Så langt tyder dette på at barn i mindre grad enn voksne blir smittet.
 • Det er betryggende at det er få eller ingen kjente utbrudd i skolene eller barnehagene så langt i epidemien, men det må tas forbehold om at mange land var raskt ute med å stenge disse ned.

Hva vil dere si til foreldre som fremdeles ikke føler seg betrygget av denne veilederen og tiltakene som skal settes inn?

 • Vi forstår at mange opplever utrygghet i disse tider, men vi vil minne på om at et samstemt ekspertutvalg før påske anbefalte regjeringen å åpne barnehager og hele barnetrinnet rett over påske, altså denne uka.
 • Vi har valgt en mer forsiktig linje enn det ekspertene anbefaler. Barn og voksne skal oppleve at de er trygge. Vi vil understreke at dersom dette ikke går slik vi ønsker, kan vi bli nødt til å stramme inn igjen. Og det kan skje raskt.
 • Nå er det viktig at vi lytter til det den helsefaglige ekspertisen sier og råder oss til. God kommunikasjon, samarbeid og god oppfølging av anbefalingene i veiledningen vil være viktig.

Dere sier at barnehager og skoler skal få tid til å forberede seg på smitteverntiltak. Men hvorfor får barnehagene en uke mindre tid?

 • Vi ønsker en gradvis og forsiktig gjenåpning. Vi åpner barnehagene først, for der går de minste og aller mest sårbare barna. Det er for eksempel vanskeligere for dem å si ifra til noen hvis de er i en krevende hjemmesituasjon.
 • Barnehagene er forskjellige, derfor gir vi dem fleksibilitet. Noen vil være klare fra 20. april, mens andre trenger noe mere tid til å forberede seg. 27. april skal alle ha åpnet.
 • Smittevernhensyn er viktigst.

Mange har uttrykt skepsis mot å sende barna tilbake til barnehage. Er det greit å holde barna hjemme?

 • Barnehager er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om de vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis de velger å ikke bruke tilbudet, må de enten si opp plassen eller fortsette å betale.

Hva med ansatte i barnehager som er i risikogruppen – må de sykmeldes?

 • Er man syk eller i risikogruppen så skal man holde seg hjemme. Ansatte i risikogruppen bør ha dialog med sin fastlege og arbeidsgiver om hvorvidt de skal møte fysisk på jobb.
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. FHI anbefaler ikke sykemelding med mindre tilrettelegging ikke er mulig. 

Vil ikke gjenåpning av barnehager og skoler føre til at vi kan få en oppblussing av pandemien igjen? Hva skal dere gjøre for å unngå det?

 • Vi har fått koronaepidemien under kontroll. Takket være innsatsen fra den norske befolkningen er nå smittespredningen i landet vårt svært liten. Da mener vi at det er riktig å forsiktig slippe opp på noen av de strenge tiltakene for å få samfunnet i gang og redusere skadevirkningene.
 • Når vi gjenåpner samfunnet gradvis, blir der mer kontakt mellom mennesker. Det øker faren for at smitten kan spre seg igjen. Derfor må vi åpne opp samfunnet litt etter litt mens vi følger nøye med. Vi må også fortsette å holde fast på det som virker. Det er veldig viktig at alle fortsetter å vaske hendene godt og ofte, har gode hostevaner og holder avstand. Hvis vi lykkes med å kontrollere smitten kan vi åpne mer opp. Hvis vi mislykkes, må vi stramme inn igjen.
Til toppen