- Skolen har den viktigste rollen

I fjor kom rundt 30 000 ungdommer til de nordiske landene som asylsøkere. Å gi dem utdanning er en felles utfordring for de nordiske utdanningsministrene.

De nordiske utdanningsministrene delte erfaringer da de møttes i Nordisk ministerråd i Helsingfors i går, og gikk gjennom hvilke tiltak landene allerde har satt i gang for å gi asylsøkere skolegang.

Bilde fra venstre: Generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten, minstrene fra Færøyene, Sverige, Norge og Åland og Anita Lehikoinen..

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa de politiske beslutningene for Norges del handler om hvor store ressurser som skal gå til målrettet innsats og hvor mye som skal gå til generell innsats i skolen.

– På den ene siden er det viktig med spesielle tiltak som morsmålsundervisning og spesialpedagogikk. På den andre sidene vil et generelt løft av skolen også være positivt for flyktningbarna. Vi trenger å gjøre begge deler, sa han.

Den svenske kunnskapsministeren Aida Hadzialic (S) fortalte om sine erfaringer. Hun kom til Sverige under krigen på Balkan.

– Jeg er ennå optimistisk. Jeg er stadig ute og treffer disse ungdommene, og særlig mange av de syriske har med seg mye kunnskap. Dersom vi veileder dem rett, til utdanninger som leder til arbeid, kan vi vende dette til en styrke for Sverige og Norden, sa hun.

Integrering krever språk

I tillegg har Norden tatt imot flere tusen barn og voksne som trenger spesielle ressurser, særlig i språk. – Kanskje har vi hatt for høye språkkrav, enten så kan du finsk eller så kan du det ikke. Vi må endre denne holdningen for å gi plass til flere i utdanning og arbeidsliv, sa Anita Lehikoinen, sjef i det finske departementet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen poengterte at man lærer språk gjennom å bruke språket.

– Bedrifter må oppfordres til å ta inn folk også uten gode språkkunnskaper, slik at ikke barrieren for å komme inn på arbeidsmarkedet blir for høy. Han pekte også på at språklæringen ikke må bli for rigid.

– Det må ikke bli som et Nitendo-spill på 80-tallet, der du må klare et nivå før du kan gå videre, og alle må gjennom de samme nivåene.

Les mer om saken og hva de nordiske ministrene ble enige om på møtet 

Til toppen