Fleire studentar frå fattige land til Noreg

170 millionar kroner til prosjekt for å fremme studentutveksling gjennom NORPART-programmet vart lyst ut i år.

NORPART-programmet støttar langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høgare utdanningsinstitusjonar her heime og 40 fokusland for norsk utviklingssamarbeid og partnarland med utstrekt eksisterande akademisk samarbeid med Noreg.

NORPART blir finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utanriksdepartementet.

Meir om NORPART