Holmenseminaret

Kunnskapsdepartementet arrangerer Holmenseminaret for nordmenn som jobber internasjonalt med utdanning og forskning i utlandet og i Norge.

Holmenseminaret 2015
Tema for årets Holmenseminar er hvilke muligheter og utfordringer digitale læringsverktøy gir. Foto: KD

Seminaret skal styrke samarbeidet mellom utearbeidende og hjemmearbeidene ansatte og å formidle hva som er regjeringens politikk spesielt til de som jobber i utlandet.

Holmenseminaret er en viktig arena for kunnskapsutveksling og dialog. Tema for 2015-seminar er problemstillinger knyttet til fremtidens digitale læringsverktøy, muligheter og utfordringer.

Program

Deltagerliste

Presentasjoner

Presentasjon_Austlid

Presentasjon_Ekeland

Presentasjon_Ingebretsen

Presentasjon_Kjeldstad

Presentasjon_Nybølet

Presentasjon_Rosenkvist

Presentasjon_sten_ludvigsen

Presentasjon_Straume

Presentasjon_Wasson

Til toppen