Bergen får hovedkontor for kvalitetsorgan

Bergen får hovedkontoret for et nytt organ som skal jobbe med kvalitet i høyere utdanning. – Det legger til rette for et betydelig løft for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Torsdag la kunnskapsministeren frem hvordan kunnskapssektoren skal organiseres.

− Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge. Hvis vi skal klare å møte de omstillingene vi står midt oppe i, må vi forbedre offentlig sektor. Derfor vil vi nå omorganisere kunnskapssektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Tre målsettinger

I dag har Kunnskapsdepartementet en rekke virksomheter som har oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Nå blir disse oppgavene samlet i to forvaltningsorganer for kvalitet, bygget rundt dagens NOKUT i Oslo og dagens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Bergen.

− Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi har nå funnet løsninger som bidrar til å nå disse målsettingene, sier han. 

Heve kvaliteten

Regjeringen vil samle oppgavene som forvalter tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning og fagskoler. SIU blir slått sammen med Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Det nye organet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i Universitets- og høyskolerådet (UHR) og NOKUT. Det nye organet vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering for hele utdanningsløpet, slik SIU har i dag. Det vil også bli sentralt i arbeidet med å etablere en ny nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning. 

− Dette legger til rette for et betydelig løft for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning og fagskoler. Vi kan blant annet se internasjonalisering i utdanningen i sammenheng med de nasjonale konkurransearenaene for å utvikle kvaliteten, sier Røe Isaksen.

Det nye organet vil ha hovedkontor i Bergen, men vil også ha virksomhet i Tromsø. 

For mer informasjon om regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren, se hovedpressemelding her.

Se nett-tv sendingen her

Til toppen