Innspill til organiseringsprosjektet

Innspill fra etatene og virksomhetene som berøres av omorganiseringsprosjektet.

Innspill oktober 2016

Innspill fra BIBSYS oktober.pdf

Innspill fra FSAT oktober.pdf

Innspill fra Kunnskapssenter for utdanning oktober.pdf

Innspill fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering oktober.pdf

Innspill fra Nettverk for private høyskoler oktober.pdf

Innspill fra NOKUT oktober.pdf

Innspill fra Norgesuniversitetet oktober.pdf

Innspill fra NSD hoveddokument oktober.pdf

Innspill fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid oktober.pdf

Innspill fra Senter for IKT i utdanningen oktober.pdf

Innspill fra SIU oktober.pdf

Innspill fra Udir oktober.pdf

Innspill fra UHR oktober.pdf

Innspill fra UNINETT oktober.pdf

Innspill fra Vox hovedbrev oktober.pdf

Innspill desember 2016

Innspill fra BIBSYS desember.pdf

Innspill fra FSAT desember.pdf

Innspill fra NOKUT desember.pdf

Innspill CRIStin desember.pdf

Innspill NSD Norsk senter for forskningsdata desember.pdf

Innspill Senter for IKT i utdanningen desember.pdf

Innspill SIU desember.pdf

Innspill Utdanningsdirektoratet desember.pdf

Innspill UHR desember.pdf

Innspill fra Uninett desember.pdf

Innspill fra Norgesuniversitetet desember.pdf

Innspill februar 2017

SIKT – innspill februar.pdf

SIKT – Innspill februar vedlegg 1.pdf

SIKT–innspill-20februar-vedlegg-2.pdf

Bibsys - innspill februar.pdf

CERES - innspill februar.pdf

CERES - suppleringer til innspill februar.pdf

Kompetanse Norge – Innspill februar.pdf

Kompetanse Norge – Innspill februar vedlegg.pdf

NSD - innspill februar.pdf

Norgesuniversitetet - innspill februar.pdf

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid - innspill februar.pdf

SIU - innspill februar.pdf

Udir – innspill februar.pdf

UHR - innspill februar.pdf

UiA - innspill februar.pdf

UiB - innspill februar.pdf

UiO - innspill februar.pdf

Til toppen