Ti statlige arbeidsplasser flyttes fra Oslo til Bø

Sekretariatet for foreldreutvalgene for barnehager og grunnopplæringen, FUB og FUG, flyttes fra Oslo til Bø i Telemark.

Torsdag la kunnskapsministeren frem hvordan kunnskapssektoren skal organiseres.

− Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge. Hvis vi skal klare å møte de omstillingene vi står midt oppe i, må vi forbedre offentlig sektor. Derfor vil vi nå omorganisere kunnskapssektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Høy kompetanse

En av målsettingene med omorganiseringen er å flytte flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Regjeringen har besluttet at sekretariatet for FUB og FUG flyttes til Bø i 2018.

− De to utvalgene jobber hovedsakelig for å skape bedre samarbeid mellom barnehager og hjem, og hjem og skoler. Slikt samarbeid skjer hver eneste dag over hele landet, og arbeidet sekretariatet gjør for FUB og FUG kan gjøres godt også fra Telemark, sier Røe Isaksen. 

En viktig oppgave for utvalgene er å jobbe opp mot ulike myndigheter i Oslo. Derfor har regjeringen valgt en lokalisering med overkommelig reisevei og relativt godt utbygd kollektivtilbud.

− I Bø er det også andre fagmiljøer som rekrutterer arbeidskraft med høy kompetanse, som for eksempel Høgskolen i Sørøst-Norge og Telemarksforskning. Det gjør at vi tror sekretariatet vil passe godt inn i Bø, sier Røe Isaksen. 

Ut av Oslo

Han legger til at det er en overordnet målsetting for regjeringen å få flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

− Regjeringen vil ha robuste arbeidsmarkeder over hele landet. I denne omorganiseringen flytter vi til sammen 60 arbeidsplasser ut av Oslo, sier Røe Isaksen. 

For mer informasjon om regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren, se hovedpressemelding her.

Se nett-tv sendingen her

Til toppen