Trondheim får hovedkontor for nytt tjenesteorgan

Trondheim får hovedkontoret for et nytt organ som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter rundt om i hele landet.

Torsdag la kunnskapsministeren frem hvordan kunnskapssektoren skal organiseres.

− Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge. Hvis vi skal klare å møte de omstillingene vi står midt oppe i, må vi forbedre offentlig sektor. Derfor vil vi nå omorganisere kunnskapssektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Mer effektivt

Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. CERES blir slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT. Disse virksomhetene jobber blant annet med studieadministrative systemer og tjenester, samordning av opptak ved universiteter og høyskoler, forskningstjenester, nasjonale IKT-oppgaver og med å gjøre kunnskap tilgjengelig.

− Alle disse virksomhetene utfører i dag tjenester på vegne av universiteter og høyskoler. Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren. Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, sier Røe Isaksen. 

Digitalisering

Denne virksomheten blir viktig for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk.

− Vi skal utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap. Vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet, sier Røe Isaksen.

Det nye organet skal også levere tjenester til forskningssektoren. Organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo. 

For mer informasjon om regjeringens omorganisering av kunnskapssektoren, se hovedpressemelding her.

Se nett-tv sendingen her