Fremtidig kompetanse

Kunnskapsdepartementet opprettet høsten 2013 et treårig prosjekt om fremtidige kompetansebehov. Prosjektperioden varer ut året 2016. Utredningsfasen er omtalt i appendikset til prosjektets tredje rapport, se lenke under.

Foto: Gjerholm design

Her kan du lese om prosjektets seminarer.

Sammendrag av rapporten Utdanning og arbeidsmarkedet del 1

Sammendrag av rapporten Utdanning og arbeidsmarkedet del 2

Sammendrag av rapporten Norges fremtidige kompetansebehov